Page top

page-top

Omron uses cookies to improve your experience on this website. By continuing to use the website, you hereby agree to our Privacy and Cookie Policy

LỊCH ĐÀO TẠO THIẾT BỊ TỰ ĐỘNG HÓA OMRON

Course Code# Course
Name
Course
Location
Fees ** Jan,
2022
Feb,
2022
March,
2022
Duration (days)

PLC1_H

Fundamental of Programmable ControllerHo Chi MinhVND300,000-3-5
-3

PLC2-H

Application Oriented PLC Programming TechniquesHo Chi MinhVND400,0006-8
-3-5
3
PDF Icon Training Schedule 2021-HCM
PDF Icon Training Schedule 2021-HN
PDF Icon Safety Standard Training Flyer - EN
PDF Icon Safety Standard Training Flyer - VN


Cần biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Omron Việt Nam - Chi nhánh tại Tp.HCM
Tầng 5, tòa nhà e.town Central, số 11 Đoàn Văn Bơ, phường 12, quận 4.
Điện thoại: (84-28) 3920 4338 - Fax: (84-28) 3920 4335
Email: training-vn@omron.com


Công ty TNHH Omron Việt Nam - Trụ sở chính tại Hà Nội
Tầng 6, tòa nhà 789, 147 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại: (84-24) 3556 3444 - Fax: (84-24) 3556 3443
Email: training-vn@omron.com